ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

MAXCROP F.A.Q.

Προκαλούν ζημιές τα δονητικά μηχανήματα δέντρων;
Η μέθοδος της ρίψης καρπού με δόνηση είναι η ιδανικότερη. Δεν τραυματίζει καθόλου τα δέντρα αντίθετα με τον ραβδισμό και τις λανάρες. Αρκεί όμως να πραγματοποιείται με σωστά σχεδιασμένη καφαλή δόνησης και σωστό συνδυασμό συχνότητας και πλάτους ταλάντωσης. Σε περίπτωση που ένα μηχάνημα δεν είναι σωστά σχεδιασμένο ή σωστά ρυθμισμένο είναι πιθανό να υπάρξουν τραυματισμοί.
Πως καταλαβαίνουμε αν ένα μηχάνημα δόνησης λειτουργεί καλά;
Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη λειτουργία μιας δονητικής κεφαλής είναι πολλοί. Η γεωμετρία, ο μηχανισμός δόνησης, το βάρος, οι δυνάμεις σύσφιξης και δόνησης, ο τύπος του μοτέρ και της αντλίας που δίνει κίνηση σε αυτό, τα ελαστικά σύσφιξης κ.α.. Όλα αυτά καθορίζουν ένα σωστό ή όχι μηχάνημα δόνησης.

Βασική αρχή είναι η επίτευξη συντονισμού ώστε οι καρποί να αποκοπούν λόγω της ιδιοσυχνότητας τους και να πέσουν κάτω από το δέντρο. Αν οι καρποί που αποκόπτονται εκσφενδονίζονται και πέφτουν πιο μακριά αυτό σημαίνει ότι δρουν επάνω τους μεγάλες φυγόκεντρες δυνάμεις προερχόμενες από υπερβολικά μεγάλη ταλάντωση του κορμού, κάτι που δεν είναι επιθυμητό. Επιπλέον δεν είναι επιθυμητό κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της δόνησης να δημιουργούνται μεγάλες ταλαντώσεις και στρέψεις στον κορμό του δέντρου.

Ειδικά οι στρέψεις είναι ένα συχνό φαινόμενο σε κακοσχεδιασμένα μηχανήματα του είδους και επιφέρουν αποφλοιώσεις στους κορμούς. Οι κατασκευαστές προτείνουν για τον περιορισμό των ζημιών τη χρήση λιπαντικών μεταξύ των ελαστικών επαφής με το δέντρο. Η εφαρμογή αυτή, εκτός του ότι δεν λύνει το πρόβλημα, φθείρει τα λάστιχα, μειώνει το αποτέλεσμα της δόνησης, αυξάνει το κόστος και καθυστερεί τους παραγωγούς αφού κάθε τόσο πρέπει να σταματούν και να λιπαίνουν. Τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν στα μηχανήματα της MAXCROP.

Τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά που εύκολα διακρίνονται από έναν παρατηρητή χωρίς να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις.

Ποιο είναι το ποσοστό καρπόπτωσης και από τι εξαρτάται;
Το ποσοστό καρπόπτωσης κυμαίνεται από 70% έως 100% και εξαρτάται:

i) Από τη σωστή λειτουργία της δονητικής κεφαλής και από το σωστό συνδυασμό συχνότητας και ταλάντωσης. Υπερβολικά μεγάλες δυνάμεις δεν σημαίνει ότι θα επιφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά καρπόπτωσης.

ii) Από το κλάδεμα. Η ομοιομορφία του κλαδέματος και το μήκος των πολύ ελαστικών βλαστών που ξεκινούν από τους κυρίως βραχίονες του δέντρου επηρεάζουν εντυπωσιακά τα ποσοστά καρπόπτωσης. Από τη διαφοροποίηση του κλαδέματος ακόμα και οι πιο δύσκολες ποικιλίες ελιάς πχ κορωνέικη, μπορούν να φτάσουν σε πολύ μεγάλα ποσοστά καρπόπτωσης κοντά στο 100%.

iii) Από το είδος και την ποικιλία του δέντρου

iv) Από την ηλικία και το μέγεθος του δέντρου

v) Από τις καλλιεργητικές μεθόδους (άρδευση, λιπάσματα, ψεκασμοί κτλ.)

Σε τι οχήματα μπορεί να τοποθετηθεί το μηχάνημα δόνησης και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;
Τα μηχανήματα μας τοποθετούνται σε οποιοδήποτε τρακτέρ από 60-70hp και πάνω, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του κάθε κατασκευαστή τρακτέρ. Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν σε φορτωτές επιτόπιας ολίσθησης (πχ Bobcat), σε Telehandlers καθώς και σε άλλα οχήματα που φέρουν υδραυλική εγκατάσταση υψηλής παροχής ή δυναμοδότη (PTO).

Όλες οι τοποθετήσεις της MAXCROP είναι απόλυτα ασφαλείς τόσο για τα οχήματα τοποθέτησης όσο και για τους χειριστές τους. Οι κεφαλές δόνησης δεν μεταφέρουν κραδασμούς λόγω των ειδικών αποσβεστήρων τους.

Γιατί να επιλέξω MAXCROP;
Τα μηχανήματα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τα πιο σύγχρονα μέσα εξολοκλήρου από την MAXCROP στην Ελλάδα. Είναι τα μοναδικά που φέρουν σύστημα εξομάλυνσης των ταλαντώσεων για την προστασία του δέντρου, ευρεσιτεχνία της MAXCROP. Επίσης είναι τα μοναδικά που ρυθμίζουν άμεσα το πλάτος της ταλάντωσης και σε συνδυασμό με τη σωστή συχνότητα επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα. Ρυθμίζονται πάντα σε συνεργασία με τον πελάτη εντός της δικής του καλλιέργειας. Φέρουν σήμανση CE και εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα

Η MAXCROP παρέχει άμεση ανταπόκριση στο σέρβις, ειδικά κατά τις περιόδους συγκομιδής.