Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Φύσης

Η Maxcrop είναι η μόνη ελληνική εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων καρποσυλλεκτικών μηχανημάτων δόνησης δέντρων και συλλεκτών καρπού.

Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται για να ανταποκρίνονται και στις πιο απαιτητικές συνθήκες της μεσογειακής υπαίθρου. Κατασκευάζονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους με χρήση ρομποτικών συστημάτων τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

Στη Maxcrop δημιουργούμε τεχνολογία, προσφέρουμε αξιόπιστα εργαλεία που διευκολύνουν την αγροτική εργασία, με σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον. Επιμένουμε στην έρευνα, την εξέλιξη και δίνουμε καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις.

Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται για να ανταποκρίνονται και στις πιο απαιτητικές συνθήκες της μεσογειακής υπαίθρου. Κατασκευάζονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους με χρήση ρομποτικών συστημάτων τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

Στη Maxcrop δημιουργούμε τεχνολογία, προσφέρουμε αξιόπιστα εργαλεία που διευκολύνουν την αγροτική εργασία, με σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον. Επιμένουμε στην έρευνα, την εξέλιξη και δίνουμε καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις.

Βίντεο

Παρουσίαση μηχανημάτων με βίντεο.