«Πήρα το VR551-RS δονητικό μηχάνημα σε τρακτέρ. Είχα αρκετούς ενδοιασμούς για τα ποσοστά καρπόπτωσης σε κορωνέικη ποικιλία ελιάς. Εν τέλει, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Τα δέντρα δεν καταπονήθηκαν, αντιθέτως αυξήθηκε η καρποφορία τους συγκριτικά με ελαιώνες της περιοχής που συνέχισαν να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους συγκομιδής».