«Με το VR552-RS μείωσα εντυπωσιακά το κόστος συγκομιδής και την ίδια στιγμή έφτασα να μαζεύω ακόμα και 400 δέντρα ημερησίως».